نمونه پروپوزال آماده تسهیل‌گر یک پژوهش علمی

نمونه پروپوزال آماده تسهیل‌ گر یک پژوهش علمی

همانطور که گفته شد اصلی ترین راه شروع یک تحقیق علمی نوشتن پروپوزال آن است به همین دلیل پژوهشگر باید بتواند زمان بسیاری را صرف آن کند و با دقت تنظیم نماید چرا که پروپوزال جلوه اول تحقیق علمی است و پژوهشگر باید بتوان یک تحقیق علمی چند صفحه یا چند جلدی در تعداد محدودی صفحه خلاصه کرده و ارائه نماید تا مخاطب آن همه عوامل مهم و فکت های تاثیر گذار را در این چند صفحه مشاهده کند .

پروپوزال آماده عامل افزایش سرعت عمل پژوهشگر

محقق با داشتن یک نمونه پروپوزال آماده می تواند به بهترین حال در زمان خود صرفه جویی کرده و با دقت بییشتری به ارائه فکت ها بپردازد.

نمونه پروپوزال آماده از دو بعد برای یک محقق می تواند حائز اهمیت باشد . نکته اول اینجاست که محقق می تواند بوسیله آن مسیر نوشتن یک پروپوزال علمی را مشخص کرده و بر اساس آن در کمترین زمان ممکن یک پروپوزال علمی آماده کند. نکته دوم هم این است که محقق می تواند با مشاهده یک نمونه فرم تکمیل شده پروپوزال با نوشتن جزئیان پروپوزال علمی آشنا شود و آن را مورد بررسی قرار دهد چراکه در بسیاری از مواقع نوشتن یک پروپوزال برای تحقیق علمی به اندازه نوشتن خود تحقیق سخت و زمان بر است .

محقق باید بتواند اکثریت زمان خود را برای نوشتن تحقیق و تنظیم آن صرف کند تا بتواند خروجی مدنظر خود را از پژوهش علمی بدست بیاورد چرا که عدم تکمیل تحقیق ضربه جبران ناپذیری بر پیکره پژوهش در کشور خواهد زد. پژوهشگر با داشتن نمونه فرم تکمیل شده پروپوزال می تواند در کمترین زمان ممکن بهترین خلاصه را از مراحل پژوهشی خود ارائه دهد و ماطب را به سمت هدفی که می خواهد راهنمایی کند .

11 mar 2019